Upcoming Children's Books January-March 2021

We have an exciting first quarter in 2021, with new books in some of your favourite children’s books series publishing, including:

 • Ceri and Deri: Get Your Skates On publishing 2 February 2021
 • Swim, Shark, Swim!, the next book in the Wild Wanderers series following the CILIP Kate Greenaway and Carnegie medal nominated Leap, Hare, Leap!, publishing 23 February 2021
 • Gaspard’s Foxtrot, the next Gaspard the Fox picture book by Zeb Soanes and James Mayhew publishing 4 March 2021
 • Fletcher and the Caterpillar, a brand-new title in the Fletcher’s Four Seasons series, publishing 23 March 2021
 • Molly and the Lockdown, follow Molly’s next adventure as the islanders have to lockdown due to a dangerous virus publishing 25 March 2021. This will also be available in Welsh.

Mae gennym chwarter cyntaf cyffrous yn 2021, gyda llyfrau newydd yn rhai o’ch hoff gyfresi llyfrau plant yn cyhoeddi, gan gynnwys:

 • Ceri and Deri: Get Your Skates On cyhoeddiad 2 Chwefror 2021
 • Swim, Shark, Swim! Y llyfr nesaf yng nghyfres  Wild Wanderers yn dilyn Leap, Hare, Leap!, a enwebwyd am fedal CILIP Kate Greenaway a Carnegie,  cyhoeddiad 23 Chwefror 2021
 • Gaspard’s Foxtrot y llyfr nesaf yng nghyfres llyfrau lluniau Gaspard the Fox gan Zeb Soanes a James Mayhew, cyhoeddiad 4 Mawrth 2021
 • Fletcher and the Caterpillar teitl newydd sbon yng nghyfres Fletcher’s Four Seasons, cyhoeddiad 23 Mawrth 2021
 • Molly and the Lockdown dilynwch antur nesaf Molly wrth i’r ynyswyr orfod cloi i lawr oherwydd feirws peryglus; cyhoeddiad 25 Mawrth 2021. Fe fydd y teitl yma hefyd ar gael yn Gymraeg - Mali A’r Cyfnod Clo.

We are also publishing Welsh versions of some other amazing children’s books, including:

 • Yr Addewid (The Promise) by Nicola Davies and Laura Carlin, publishing 28 January 2021
 • Siwmper Mam (Mum’s Jumper) by Jayde Parkin, publishing 4 February 2021
 • Y Lanternwyr (The Lightbringers) by Karin Celetsine, publishing 9 March 2021
 • Dim Bwystfilod! (Monsters Not Allowed!) by Tracey Hammett, publishing 18 March 2021
 • Llyfr Trist (Sad Book) by Michael Rosen and Quentin Blake, publishing 25 March 2021
 • Mam Lan a Lawr (Up and Down Mum) by Summer Macon, publishing 25 March 2021

Rydym hefyd yn cyhoeddi fersiynau Cymraeg o rai llyfrau plant anhygoel eraill, gan gynnwys:

 • Yr Addewid (The Promise) gan Nicola Davies a Laura Carlin, cyhoeddiad 28 Ionawr 2021
 • Siwmper Mam (Mum’s Jumper) gan Jayde Parkin, cyhoeddiad 4 Chwefror 2021
 • Y Lanternwyr (The Lightbringers) gan Karin Celetsine, cyhoeddiad 9 Mawrth 2021
 • Dim Bwystfilod! (Monsters Not Allowed!) gan Tracey Hammett, cyhoeddiad 18 Mawrth 2021
 • Llyfr Trist (Sad Book) gan Michael Rosen a Quentin Blake, cyhoeddiad 25 Mawrth 2021
 • Mam Lan a Lawr (Up and Down Mum) gan Summer Macon, cyhoeddiad 25 Mawrth 2021

Leave a comment