Beth Sy'n Digwydd Yn Fy Mhen?

Beth Sy'n Digwydd Yn Fy Mhen?

Vendor
Molly Potter & Sarah Jennings
Regular price
£10.99
Sale price
£10.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Tax included.

For UK deliveries shipping is calculated at checkout.
For International deliveries check shipping options here.

Oed 3-7 | Clawr caled | 32 tudalen| 250 x 250mm
Cyhoeddiad Gorffennaf 2021 | ISBN 978191373378

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod meddwl iach yn bwysig dros ben, ond sut mae gwneud yn siwˆr ein bod ni’n gofalu am ein hiechyd meddwl o oedran ifanc iawn? Mae Beth Sy’n Digwydd Yn Fy Mhen? yn llyfr i blant sy’n edrych ar ffyrdd ymarferol o gadw ein meddwl, yn ogystal â’n corff, mewn cyflwr da.

Drwy drafod hunanddelwedd gadarnhaol, deallusrwydd emosiynol, perthnasoedd a meddylgarwch, mae’r llyfr yn annog plant i ddatblygu arferion iach a dulliau i’w helpu i ymdopi o’r dechrau’n deg. Bydd yn helpu i sefydlu sylfeini cadarn ar gyfer lles pob plentyn, nawr ac yn y dyfodol, a hynny mewn ffordd gyfeillgar, ddi-lol ac addas i blant. Mae Beth Sy’n Digwydd Yn Fy Mhen? yn ffordd ddelfrydol o daro sgwrs â phlant am eu lles meddyliol ac emosiynol ac yn hanfodol I unrhyw riant sy’n deall pwysigrwydd cynnal meddwl iach.

Mae’r llyfr hwn ar restr y cynllun Darllen yn Well i blant gan The Reading Agency.