Y Ferch Newydd
The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg
The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg
The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg
  • Load image into Gallery viewer, Y Ferch Newydd
  • Load image into Gallery viewer, The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg
  • Load image into Gallery viewer, The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg
  • Load image into Gallery viewer, The New Girl by Nicola Davies and Cathy Fisher, published by Graffeg

Y Ferch Newydd

Vendor
Nicola Davies a Cathy Fisher
Regular price
£7.99
Sale price
£7.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Tax included.

For UK deliveries shipping is calculated at checkout. For International deliveries check shipping options here. We currently offer international delivery to the following territories: Europe, United States, Canada, Australia and New Zealand.


Oed 5-7  |  Clawr meddal  |  36 tudalen  |  250 x 250mm
Cyhoeddiad Tachwedd 2020  |  ISBN 9781913733841

Daw merch i ysgol newydd mewn tref ddiethr. Mae’r plant yn ei dosbarth yn gas tuag ati, yn flin bod dieithryn yn eu plith. Ymateb y ferch yw creu rhywbeth hardd sy’n newid eu hagwedd tuag ati, a thrwy hynny newid eu bywydau a’r ffordd maen nhw’n gweld eu hunain. Dyma stori syml ac iddi neges fydd yn ysbrydoli.

Mae’r awdur Nicola Davies wedi ennill nifer o wobrau, ac ymhlith ei llyfrau i blant mae The Promise (Gwobr Llyfrau Green Earth 2015, Rhestr Fer Greenaway 2015), Tiny (Gwobr AAAS Subaru 2015), A First Book of Nature, a Whale Boy (Rhestr Fer Gwobr Blue Peter 2014). Ymhlith ei llyfrau ar gyfer Graffeg mae Perfect (Rhestr Hir Greenaway 2017), The Pond, Animal Surprises (Rhestr Hir Klaus Flugge 2017), a chyfresi Shadow & Light a Country Tales. Graddiodd mewn swoleg o Goleg yr Iesu, Caergrawnt, gan astudio gwyddau, morfilod ac ystlumod cyn dod yn gyflwynydd ar The Really Wild Show a gweithio yn Uned Hanes Natur y BBC. Bu’n ysgrifennu llyfrau i blant am dros ugain mlynedd, a sylfaen holl weithiau Nicola yw ei chred fod perthynas â natur yn hanfodol i bawb, a bod angen inni adnewyddu’r berthynas honno yn awr yn fwy nag erioed.

Roedd gan Cathy Fisher wyth o frodyr a chwiorydd, a byddai’r plant i gyd yn chwarae yn y caeau’n edrych allan dros ddinas Caerfaddon. Mae wedi bod yn athrawes ac arlunydd drwy ei hoes, yn byw ac yn gweithio ar Ynysoedd y Seychelle ac Awstralia am flynyddoedd maith. Celf yw iaith frodorol Cathy. Pan oedd yn blentyn byddai’n tynnu lluniau ar waliau ei stafell wely, a byth ers hynny mae wedi teimlo bod rhaid iddi beintio a thynnu lluniau o storïau a theimladau am ei bod yn credu bod angen iddynt gael eu clywed. Perfect (Rhestr Hir CILIP Kate Greenaway 2017) oedd llyfr cyntaf Cathy i gael ei gyhoeddi, wedi ei ddilyn gan The Pond a chyfres Country Tales.