CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol

CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol

Vendor
Elaine Iljon Foreman and Clair Pollard
Regular price
£6.99
Sale price
£6.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Tax included.

For UK deliveries shipping is calculated at checkout. For International deliveries check shipping options here. We currently offer international delivery to the following territories: Europe, United States, Canada, Australia and New Zealand.

   

Clawr meddal  |  248 tudalen  |  196 x 128mm
Cyhoeddiad Ebrill 2019  |  ISBN 9781913134983

Gallwch oresgyn ofnau, rheoli negyddiaeth a gwella’ch bywyd gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).

Yn aml, fe all newid ymddangos yn dasg amhosib, ond bydd y canllaw ymarferol yma’n gymorth i chi ei weld mewn persbectif. Gyda dwy arbenigwraig yn eich arwain, byddwch yn dod i adnabod y meddyliau a’r mathau o ymddygiad sy’n eich dal chi’n ôl, ac yn datblygu sgiliau i feddwl yn fwy cadarnhaol, ymddwyn yn fwy digynnwrf a theimlo’n well amdanoch chi’ch hun.

Gan ddefnyddio’r un dulliau ag ymarferwyr CBT, mae’r llyfr hwn yn llawn gweithgareddau ac arbrofion i archwilio a herio, straeon ac ymarferion i gynnig persbectif i chi, ac mae iddo fframwaith clir i’ch annog a’ch tywys. Bydd agwedd gyfeillgar a chefnogol yr awduron yn eich helpu i reoli’r adegau hynny pan fydd meddyliau ac ymddygiad negyddol yn ailgodi eu pen, ac i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarn.

Mae CBT yn ymgorffori’r therapïau a’r ymchwil ddiweddaraf, gan gynnwys ACT ac ymwybyddiaeth ofalgar, ac yn mynd i’r afael yn benodol â thrafferthion fel diffyg cwsg ac iselder.

Mae Elaine Iljon Foreman a Clair Pollard yn Seicolegwyr Clinigol Siartredig sy’n arbenigo mewn therapïau ymddygiad gwybyddol. Mae Elaine yn canolbwyntio ar ymchwil glinigol i orbryder, a Clair yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac elusen The Back-Up Trust.