Glaw Siocled

Glaw Siocled

Vendor
Sarah Zoutewelle-Morris
Regular price
£14.99
Sale price
£14.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Tax included.

For UK deliveries shipping is calculated at checkout. For International deliveries check shipping options here. We currently offer international delivery to the following territories: Europe, United States, Canada, Australia and New Zealand.

Clawr meddal  |  188 tudalen  |  230 x 190mm
Cyhoeddiad Gorffennaf 2019  |  ISBN 9781912654901

Mae Glaw Siocled ar gyfer y rheini sy’n gweithio mewn gofal preswyl, mewn gofal dydd ac yn y cartref. O’r diwedd, llyfr i’r rheini sydd ag awch am weithgareddau creadigol i bobl sy’n byw â dementia, ac yn enwedig y rheini â dementia datblygedig.

Mae Glaw Siocled ar gyfer y rheini sy’n gweithio

  • mewn gofal preswyl
  • mewn gofal dydd, ac
  • yn y cartref

sy’n chwilio am ffyrdd creadigol i wella lles pobl sy’n byw â dementia. Mae’n addas i’r rheini sydd heb lawer o brofiad, yn cynnwys aelodau’r teulu, gan fod yr awgrymiadau’n ymarferol ac yn canolbwyntio ar yr hyn y mae’n bosibl ei gyflawni; ac i  ymarferwyr drwy gynnig cyfleoedd i gyfathrebu mewn modd mwy dychmygus ac effeithiol. Mae pob syniad wedi’i ddefnyddio’n llwyddiannus mewn amrywiaeth lawn o sefyllfaoedd gofal dementia.Artist o America yw Sarah Zoutewelle-Morris, sy’n byw yn Holland gyda’i gwr, sy’n saer coed, a’u ci, Lucie.

Mae hi’n defnyddio ei chreadigrwydd ar draws amrywiaeth eang o  ddisgyblaethau, yn cynnwys dylunio graffeg, dylunio a darlunio llyfrau, caligraffeg, celfyddyd gain, addurno offerynnau cerdd hynafol, a gweithio fel artist mewn gofal iechyd.

Yn ei sesiynau hyfforddi a’i gweithdai creadigrwydd, mae hi’n annog pobl sydd ag ychydig o brofiad mewn celf, neu ddim o gwbl, i feddwl yn fwy creadigol a’u mynegi eu hunan mewn cyfryngau amrywiol.

Mae hi wedi ysgrifennu erthyglau ar y broses greadigol ar gyfer y Journal of Dementia Care a chyhoeddiadau eraill.

Glaw Siocled yw ei llyfr cyntaf hi. Ei gwefan yw: www.artcalling.worldpress.com