Nicola Davies picture books publish in Welsh for the first time

Tri llyfr newydd i blant 3-5 mlwydd oed gyda themâu anabledd, profedigaeth a bwlio

Mae Perffaith yn stori o ddisgwyliad, siom, derbyniad ac, yn y pen draw, cariad.

Llyfr lluniau teimladwy yw Y Pwll am fachgen ifanc, a’i deulu, yn goresgyn colli ei dad.

Stori syml yw Y Ferch Newydd gyda neges ingol, ysbrydoledig ac yn y pen draw yn ddyrchafol.
Three new children’s books for 3-5 years with themes of disability, bereavement and bullying
Perffaith is a story of anticipation, disappointment, acceptance and, ultimately, love.

Y Pwll is a touching picture book about a young boy, and his family, overcoming the loss of his father.

Y Ferch Newydd is a simple story with a poignant, inspirational and ultimately uplifting message.

Rhestrwyd Perfect ar restr hir Medal CILIP Kate Greenaway 2017. Enwebwyd The Pond ar gyfer Medal CILIP Kate Greenaway 2018 ac fe’i dewiswyd yn un o Lyfrau Gorau Kirkus Reviews yn 2017.


Meddai Nicola Davies: 'Mae fy ngwaith wedi ei gyfieithu i fwy na 12 o wahanol ieithoedd ledled y byd. Ond nawr am y tro cyntaf mae fy ngeiriau yn iaith gyntaf fy rhieni, ac rwy’n teimlo fy llygaid yn pigo â dagrau yng ngolwg y geiriau Cymraeg hynny ar y dudalen. Rydw i mor falch ac mor browd.’

Perfect was listed on the long list of the 2017 Kate Greenaway CILIP Medal. The Pond was nominated for the 2018 Kate Greenaway CILIP Medal and was selected as one of Kirkus Reviews' Best Books of 2017.


Nicola Davies said: 'My work has been translated into more
than 12 different languages around the world. But
now for the first time my words are in my parents’ first
language, and I find my eyes prickling with tears at the
sight of those Welsh words on the page. I’m so pleased
and so proud.’

Perffaith:

Y Pwll:

Y Ferch Newydd:

Oed 5-7  |  Clawr meddal  |  36 tudalen  |  250 x 250mm  |  Cyhoeddiad Tachwedd 2020

Perffaith: ISBN 9781912050093  |  Y Pwll: ISBN 9781912050086  |  Y Ferch Newydd: ISBN 9781913733841

Perffaith
£7.99
Y Pwll
£7.99
Y Ferch Newydd
£7.99

The New Girl
£12.99

Leave a comment